Svæveflyvning er en individuel sportsgren - når man sidder i flyet
på jorden er det det stik modsatte.

Klubben i dag

Viborg Svæveflyveklub er som idrætsklub en del af fritidstilbuddet i kommunen på linie med håndbold, fodbold, badminton, tennis osv. Svæveflyvning er ikke forbeholdt en snæver kreds af flyveentusiaster som man måske skulle tro. Svæveflyvning er en sport for almindelige mennesker. Kvinder og mænd, unge og ældre (faktisk må man flyve alene allerede som 14-årig). Svæveflyvning kan man dyrke hele livet

Sammenligner vi os med de andre sportsgrene/foreninger er vi en relativt lille klub med for tiden omkring 30 medlemmer. Sammenlignet med andre idrætsgrene er svæveflyvning relativt dyr - men vi måske alligevel billigere end det fleste tror, og sammenlignet med anden flyvning er svæveflyvning til gengæld meget billig. 

Når man kan holde fornuftige priser på svæveflyvning, hænger det dels sammen med den effektive økonomiske drift af klubben, dels med traditionen for, at medlemmerne selv smøger ærmerne op og deltager i de forefaldende opgaver, herunder den løbende vedligeholdelse af flyene. Du betaler heller ikke løn til den instruktør, der lærer dig at flyve. Idrætsledelse er i Danmark ulønnet arbejde.

Det frivillige arbejde er også en del af hele det værdifulde sociale liv omkring svæveflyvning og det er i høj grad en del af klubbens DNA. Det er meget enkelt, uden fælleskabet kunne vi ikke eksistere. Svæveflyvning er en induvidiel sportsgren, når man sidder i flyet, på jorden er det det stik modsatte. Et fællesskab for ung som gammel, direktør eller avisbud, mand eller kvinde.

Der er tradition for  
velfortjent sommer & vinter hygge

Klubbens historie

Viborg Svæveflyveklub har en del år på bagen. Klubben blev stiftet helt tilbage i 1939, hvor der den 10. februar blev afholdt stiftende generalforsamling. Ved et møde for interesserede i januar 1939 var der omkring 200 fremmødte. Måske afspejler det store antal, at man både tænkte på en motorflyveklub og en svæveflyveklub i det første udspil.

På den stiftende generalforsamling den 10. februar blev svæveflyveklubbens vedtægter vedtaget, ligesom der blev valgt en bestyrelse. Klubbens første formand var urmager Peter Petersen. Allerede dengang fremhæver medlemmerne det gode kammeratskab som et kendetegn ved klubben, og sammenhold var der brug for, for alt skulle bygges op fra grunden.